Arbeidsongeschiktheids- verzekering (AOV) zin of onzin?

Arbeidsongeschikt

ZZP’er zijn is niet alleen hosanna, wat bijvoorbeeld als je langdurig ziek bent? De kans dat je voor kortere- of langere periode arbeidsongeschikt raakt is ongeveer 10 - 12%. Daarbij speelt je beroep een belangrijke rol. Bij lichte beroepen ligt dit percentage lager, maar vooral in de zwaardere beroepen is de kans dat je ooit arbeidsongeschikt raakt een stuk groter dan het gemiddelde.

Volgens onderzoeken zijn de redenen voor arbeidsongeschiktheid zeer verschillend. Naast hart en vaatziekten worden ook diverse klachten over het “bewegingsapparaat” genoemd. Maar liefst 51% van klachten over het lichaam zijn afkomstig uit de wervelkolom. Zelfstandigen achten de kans niet zo groot op arbeidsongeschiktheid door psychische klachten, maar toch bestaat 38% van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid uit psychische klachten. Stress staat hierbij onbetwist op nummer 1.


Groei ZZP’ers

Nederland flexibiliseert. In 2002 was 7,44 procent van de beroepsbevolking zelfstandige zonder personeel (ZZP). In 2012, 10 jaar later, was dat al 9,78 procent. Door de oplopende werkloosheid groeit het aantal ZZP'ers explosief. Omdat zelfstandigen niet automatisch recht hebben op een uitkering bij ziekte van een werkgever of het UWV, is het voor hen verstandig zelf een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten, toch doet 60 procent van de ZZP'ers dit niet!

Negatieve verhalen
Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering kost honderden euro's per maand en bevat ingewikkelde kleine lettertjes en uitsluitingen. Niet gek dat bijna twee derde van de zzp'ers niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zoals consultant Annemarie: "Toen ik vijf jaar terug mijn bedrijf begon, vroeg ik wel offertes op van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Maar het zou minimaal 5.000 euro per jaar gaan kosten. Daarbij adviseerden meerdere adviseurs eerst te kijken hoe mijn eigen zaak zich zou ontwikkelen. In de loop der jaren hoorde ik meer en meer negatieve verhalen van andere zelfstandigen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat verzekeraars niet uitkeren in situaties waarin men echt ziek is. Daarom kies ik bewust voor een ruime financiële buffer in plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering."

Buffer
Annemarie typeert de groep onverzekerde zelfstandigen; ze verwachten bij ernstige ziekte te kunnen teren op een financiële buffer of terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner. Zeker voor jonge ondernemers is dit een risico. Als er geen goed gevulde spaarrekening of een inkomen van de partner (meer) is, wacht hen enkel de bijstand. Uit onderzoek blijkt dat zelfstandigen het risico op ziekte veel te laag inschatten. Zo verwacht slechts 20 procent ernstig ziek te kunnen worden, terwijl in de praktijk 30 procent van de zelfstandigen een periode arbeidsongeschikt is.

Niet verzekeren

De argumenten die ZZP'ers gebruiken om zich niet te verzekeren, komen veelal voort uit vooroordelen en onwetendheid. De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is veranderd. Financieel dienstverleners hebben meer oog voor de klant. En tegenwoordig bestaan er nog meer arbeidsongeschiktheidsoplossingen. Reden genoeg om je opnieuw erin te verdiepen. 

Soorten verzekeringen

- AOV: De traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het meest afgesloten. Vooraf maak je keuzes over uitkeringsperiodes, wachttijden en de criteria voor de arbeidsongeschiktheid.

Er zijn drie criteria:

1. Gangbare arbeid: Je ontvangt een uitkering op het moment dat je geen enkele arbeid meer kan verrichten.

2. Passende arbeid: Je ontvangt een uitkering als je geen werk meer kunt doen dat in lijn ligt met je opleiding, vaardigheden en vroegere werkzaamheden.

3. Beroepsarbeidsongeschiktheid: Je ontvangt een uitkering als je je beroep niet meer kunt doen.

 

- Budget-AOV: Uitgeklede versie van de traditionele AOV. Je komt alleen in aanmerking voor een uitkering als je een bepaalde ernstige ziekte of ernstig ongeval oploopt. Minder ernstige ziektes als hernia en burn-out zijn veelal uitgesloten van dekking. Is vooral gericht op kenniswerkers.

 

- Voortzetting werknemersverzekeringen: Als je vanuit loondienstverband zelfstandig ondernemer wordt, kun je de werkgeversverzekeringen WIA en Ziektewet vrijwillig voortzetten. Je hoeft niet geaccepteerd te worden voor de verzekering en je kunt al een uitkering ontvangen als je twee dagen ziek bent.

 

- Broodfonds: Minimaal twintig zelfstandigen storten periodiek een bedrag in dit fonds. Als iemand langdurig ziek wordt, krijgt hij een uitkering uit het fonds. Stortingen zijn veel lager dan bij een verzekeraar. Maar je ontvangt maximaal twee jaar een uitkering en bij te veel zieken kan het fonds leeg raken.


En wat nu ?

Een goed inkomen en toch nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan is het wellicht een goed moment om eens over een arbeidsongeschiktheidsverzekering  na te denken.  Wissel dan eens van gedachten hierover met één van de partners van OAMKB. Hij/zij kan je helpen je financiële situatie of behoeftes in kaart te brengen en daarnaast kan hij/zij je ook helpen om een verantwoorde keuze in het soort arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen.  


2014-02-24 Ramon van Winkel www.oamkb.nl/ramonvanwinkel