Belastingrente komt eraan...

Het is weer tijd om de belastingaangiften in te dienen over het jaar 2012. Daarbij kun je nu voor het eerst te maken krijgen met belastingrente. Hoe zit dat?

Eerst heffingsrente. Voor belastingjaren tot en met 2011 kennen we heffingsrente. Die wordt vergoed, respectievelijk berekend, vanaf 1 januari volgend op het belastingjaar. Met betrekking tot het jaar 2011 is dat dus vanaf 1 januari 2012. Mede gezien de hoogte van de rente was het aantrekkelijk om te 'sparen bij de fiscus'. Daar heeft de wetgever nu een stokje voor gestoken.

Nu belastingrente. Voor de belastingjaren vanaf 2012 hebben we dan ook te maken met de belastingrente. Deze is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en bedraagt op dit moment 3%.

Belastingteruggave. Ook de periode waarover de rente wordt berekend, wordt gewijzigd. Belastingrente wordt pas berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2012 is dat dus vanaf 1 juli 2013. Verder geldt dat je over een teruggave pas rente krijgt vergoed over de periode die begint 13 weken nadat je je aangifte heeft ingediend (voor zover gelegen na 1 juli).

Let op. Verwacht mag worden dat de Belastingdienst je vrij snel na ontvangst van de aangifte een voorlopige aanslag toezendt, zodat vergoeding van rente vermoedelijk nog maar zelden zal plaatsvinden.

Bij te betalen bedrag. Leidt de aangifte tot een bij te betalen bedrag, dan wordt er rente berekend vanaf 1 juli volgend op het aangiftejaar. Daarbij blijft gelden dat de Belastingdienst 13 weken de tijd heeft om een voorlopige aanslag op te leggen na het indienen van de aangifte. Nieuw is dat de periode waarover rente wordt berekend, niet meer eindigt op de datum van de aanslag, maar op de uiterste betaaldatum.

Tip. Als je vóór 1 april je aangifte indient, dan wel vóór 1 mei verzoekt om een voorlopige aanslag, blijft renteberekening sowieso achterwege. Dit geldt uitsluitend voor de aanslag die dienovereenkomstig wordt opgelegd. Blijkt deze later te laag, dan zal over dat verschil rente betaald moeten worden vanaf 1 juli. Verwacht je een bedrag bij te moeten betalen, dan kun je belastingrente vermijden door de aangifte snel in te dienen of een voorlopige aanslag te vragen.