Aan BV verhuurd pand versneld afschrijven in box 1

Een BV kan in 2014  geen gebruik meer maken van de 50% versnelde afschrijving. Bovendien kan een BV niet willekeurig afschrijven op investeringen. Dit kan echter wel bij specifieke milieu-investeringen. Indien een startende ondernemer (eenmanszaak, firma of maatschap) tenminste 1.225 uur per jaar in zijn bedrijf werkt, kan hij nog steeds gebruikmaken van de willekeurige afschrijving.

Ondernemersstatus verwerven

De meest eenvoudige manier om in box 1 de willekeurige afschrijving binnen te halen is startende ondernemer te worden door het bedrijf uit uw BV te kopen.

Je kunt ook een vennootschap onder firma aangaan met je BV als er te hoge stille reserves en goodwill in je BV schuilen en daardoor de actuele belastingheffing te hoog is bij overdracht. Je BV kan op deze manier belastingheffing over stille reserves en goodwill in beginsel vermijden.

Voor wie belangrijk?

Verhuur je als directeur-grootaandeelhouder in box 1 een pand aan je BV? Het verkrijgen van de startende ondernemersstatus in 2014 kan ervoor zorgen dat je willekeurig mag gaan afschrijven op dat pand, ook al ga je daar geen aparte investeringsplicht voor aan. De meerwaarde wordt gerealiseerd als het pand van je tbs-balans naar je ondernemersbalans verhuist.

Als het effect van verlies in box 1 beperkt is, zou de willekeurige afschrijving ervoor kunnen zorgen dat je inkomen in box 1 negatief wordt. Bepalend daarvoor is de boekwaarde van je pand.  

Je kan het fiscale verlies, dat ontstaat door de willekeurige afschrijving (maximaal € 306.931,-), verrekenen met je belastbare inkomen over 2011, 2012 en 2013. Hierna kan je nog middeling aanvragen om meer belasting terug te vorderen.

Vanzelfsprekend moet je rekening houden met de bodemwaarde die sinds 2007 de afschrijving beperkt. De bodemwaarde bij panden in eigen gebruik is vastgesteld op 50% van de WOZ-waarde. Je moet daarnaast wel een tijdig verzoek indien bij de Belastingdienst om de willekeurige afschrijving toe te kunnen passen.

Tijdelijk uitstapje naar de eenmanszaak

Nadat je in 2014 je bedrijf als startende ondernemer hebt gevoerd, zal niets je meer beletten om in 2015 weer over te stappen naar je BV. Het blijkt namelijk uit rechtspraak dat het gaat om de duurzaamheid van je bedrijf en niet of jijzelf het bedrijf duurzaam voert. Als je BV de zaken weer overneemt in 2015, wordt de willekeurige afschrijving dus niet teruggenomen. Om geen belasting te hoeven betalen over boekwinsten, kun je bij de terugkeer naar de BV gebruikmaken van fiscale faciliteiten.

Uiteraard brengt de bedrijfsvoering in privé risico’s met zich mee. De bedrijfsvoering in privé brengt uiteraard risico’s met zich mee. De beperkte duur en de kans om de betaalde belasting over de afgelopen jaren volledig terug te krijgen, kan een buitenkans zijn om een tijdelijk uitstapje in 2014 te wagen.

2014-02-24