Checklist IB 2013

 

Voor de afronding van de jaarcijfers van je administratie (alleen ondernemers):

• kopie van de aanschaf van investeringen in 2013

• jaaropgaaf banksaldi per 31-12-2013

• eventueel voorraadopgave per 31-12-2013, onderhanden werk, nog te factureren bedragen, nog te ontvangen facturen

• alle contracten afgesloten in 2013

• opgaves beroeps- en bedrijfsverzekeringen

• de urenverantwoording: voldoe je aan het minimum aantal uur van 1225 per jaar (alleen ondernemers voor de inkomstenbelasting)?

• voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

• BTW-aangiften (als de BTW-aangiften zelf worden gedaan)


Heb je een 'auto van de zaak', die je ook privé gebruikt (alleen ondernemers)?

Onderstaande gegevens voor zover ze nog niet bij ons bekend zijn:

• merk en type en kenteken van de auto

• oorspronkelijke catalogusprijs

• CO2-uitstoot van deze auto (voor zover van belang voor de bijtelling)

• kilometeradministratie als je minder dan 500 kilometer privé hebt gereden

• als sprake is van een elektrische of zeer zuinige auto dan binnen 3 maanden na aankoop melden in verband met extra aftrekpostenHeb je een privé auto gehad die je ook voor de zaak hebt gebruikt (alleen ondernemers)?

• opgave van het aantal zakelijk gereden kilometers in 2013

• Is de btw op onderhouds- en brandstofnota's in 2013 in aftrek gebracht (alleen in geval van eenmanszaak of VOF)?

 

Heb je een eigen woning?

• jaaroverzicht van de hypotheek

• jaaroverzicht van andere leningen voor de woning afgesloten

• eventueel jaaropgave bouwdepot

• WOZ-waarde (beschikking 2013) met de peildatum 1 januari 2012


Heb je in 2013 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

• taxatienota

• nota van de notaris,

• afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank

• gegevens NHG-provisie

• Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?

• Heb je schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?


Heb je in 2013 een huis verkocht?

• Als sprake van een restschuld eigen woning na verkoop: dan jaaroverzicht van deze restschuld

 

Vermogen

• jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2013

• jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2013 (incl. in 2013 betaalde dividend- of andere bronbelasting)

• jaaroverzichten van groene of culturele beleggingen en durfkapitaal per 1 januari 2013

• jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2013

• gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per 1 januari 2013Maak je deel uit van een gezin?

• de naam, geboortedatum en het BSN-nummer van je partner, als we die nog niet hebben

• voornamen en geboortedata van kinderen

• inkomensjaaropgaven van je partner

• vermogensjaaropgaven per 1 januari 2013 van je partner en kinderen


Ben je gescheiden?

• Gegevens van ontvangen of betaalde alimentatie in 2013

 

Bouw je inkomensvoorzieningen op?

• betaalde bedragen in 2013 voor lijfrentevoorzieningen

• eventuele opgaven van de uitkering wanneer je een polis hebt afgekocht

• jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer je een pensioen hebt opgebouwd

• betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

• inleg en opname levensloopregelingen in 2013


Heb je ziekte- of studiekosten gemaakt in 2013?

• niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten

• onder aftrekbare kosten vallen niet meer: eigen risico, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten

• Studiekosten (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig)


Heb je werkruimte aan huis in een huurwoning?

• huurkosten 2013 en aantal vierkante meters totaal en van de werkruimte<= alleen van belang indien eigen ingang/ zelfstandige ruimte


Heb je een werkruimte in een eigen koopwoning?

->overleg met je online accountant/administrateru/adviseur, geef het aan in de mail


Verhuur je een woning?

• WOZ-waarde (beschikking 2013) met peildatum 1 januari 2012 van de verhuurde woning + bedrag van de kale huur per jaar

• Verhuur je meer dan 10 woningen dan kan je te maken krijgen met de verhuurdersheffing


Heb je aftrekbare giften gedaan?

• overzicht van de goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald


Wil je uitstel voor de indiening van de aangifte?

• als jouw BSN-nummers bekend zijn in ons systeem, doen we dat automatisch.

• Als alle bovenstaande vragen zijn beantwoord, hebben we nog tijd nodig om de aangifte te verwerken.

 

Krijg je geld terug of wil je prioriteit? Geef het even je online accountant/administrateur/adviseur aan.

2014-01-09