Crowdfunding: 8 bouwstenen voor een goede campagne

Wilt u een crowdfunding-campagne opzetten? Gebruik dan deze 8 bouwstenen om er een succes van te maken.Een crowdfunding-campagne opzetten
Crowdfunding, ook wel crowdfinancing genoemd, is een sociale vorm van financieren. Een grote groep mensen doet een (kleine) investering en voorziet daarmee een onderneming van kapitaal. In ruil daarvoor krijgen de investeerders een goed rendement.

Om mensen zo ver te krijgen dat ze in uw bedrijf investeren, zult u er eerst aandacht voor moeten vragen. Dat kan met een cordwfunding-campagne. Een handig hulpmiddel om die op te zetten is het crowdfunding-canvas van Douw&Koren. Daarin staan - in de vorm van 8 bouwstenen - alle aspecten van de campagne, waardoor u gefundeerd beslissingen kunt nemen.

De 8 bouwstenen

Bouwsteen 1: Waarom
Wat is de boodschap achter uw onderneming?
Ondernemingen die succesvol crowdfunden mobiliseren mensen met een aansprekende boodschap. Presenteer daarom het waarom van het project zo helder, natuurgetrouw en aansprekend mogelijk.

Bouwsteen 2: Project
Welk specifiek deel van uw onderneming gaat u financieren?
Veel campagnes sneuvelen doordat de initiatiefnemer het doel van de campagne niet concreet genoeg had beschreven. Geef dus duidelijk aan wat u met het opgehaalde geld gaat doen (zie ook: Bouwsteen 8).

Bouwsteen 3: Propositie
Wat laat u de crowd zien? Wat geeft u hen terug?
De propositie is uw verhaal, het aanbod dat u aan de crowd doet. Presenteer hem met een videoclip en een begeleidende tekst, en verwerk daarin de informatie over het project, de persoon erachter en de beloning die de crowd in het vooruitzicht wordt gesteld.

De crowd is gevoelig voor voordeel, zorg dus dat u een passend rendement biedt. Zorg ook dat uw campagne een persoonlijk gezicht heeft: onpersoonlijke campagnes slagen zelden!

Bouwsteen 4: Infrastructuur
Welke crowdfunding-platform gebruikt u?
Er zijn vele soorten crowdfunding-platforms. Hieronder een aantal die zich specifiek op (mkb-)ondernemingen richten:

CrowdAboutNow
Nederlands crowdfunding-platform voor ondernemingen
Investeren kan vanaf € 10,-.
www.crowdaboutnow.com

Geldvoorelkaar
Nederlands platform voor peer-to-peer lenen. Investeren kan vanaf € 100,-.
www.geldvoorelkaar.nl

Seeds
Dochter van ABN AMRO. Investeren kan vanaf € 50,-.
www.seeds.nl

Share2Start
Richt zich op duurzame ondernemingen en projecten. Investeren kan vanaf € 25,-.
www.share2start.com

Sprowd
Opereert internationaal. Momenteel gesloten voor nieuwe ondernemingen. Investeren kan vanaf € 10,-.
www.sprowd.com

Symbid
Opereert internationaal. Investeren kan vanaf € 20,-.
www.symbid.nl

WeKomenErWel
Simpel, maar erg divers. Investeren kan vanaf € 250,-.
www.wekomenerwel.nl

Hou er rekening mee dat de meeste crowdfunding-platforms een alles-of-niets manier van werken hanteren. Investeerders krijgen hun inleg terug als u het doelbedrag niet haalt, en u staat met lege handen. Daarom wordt vaak gestart met een relatief bescheiden campagne.

Bouwsteen 5: Promotie
Hoe genereert u aandacht? Op welke manier communiceert u?
Communiceer met uw crowd via de kanalen die u normaal ook gebruikt. Dat is het meest effectief. Start met een beperkte groep intimi: vrienden, familie en collega's. De rest van uw netwerk kunt u beter uitnodigen als u al een basis aan financiering binnen heeft.

Uit onderzoek blijkt ook dat een persoonlijke mail eerder tot investeringen leidt dan een oproep via social media. Die laatste manier zorgt wel voor bekendheid, maar voor crowdfunding is meer nodig dan alleen dat.

Bouwsteen 6: Community
Welke crowd spreekt u aan?
De crowd - de kern van uw campagne - bestaat uit 6 groepen mensen of organisaties die u wilt bereiken of bedienen.

1. De intimi: het deel van uw persoonlijke netwerk dat dicht bij u staat.
2. De connectors: mensen met de kracht om de boodschap te verspreiden
3. Organisaties: partijen die affiniteit met u of de inhoud van uw onderneming kunnen hebben.
4. Big spenders: individuen of investeerders met een grote financiële draagkracht.
5. Overige netwerken/doelgroepen: alle netwerken en doelgroepen die zich via u of via de inhoud van uw onderneming aan uw campagne kunnen verbinden.
6. Media: benader de pers als u denkt dat uw onderneming of campagne nieuwswaarde heeft.

Bouwsteen 7: Doelbedrag
Welk bedrag wilt u ophalen?
Wereldwijd, maar ook in ons land, vertonen de maximaal opgehaalde bedragen een stijgende lijn. In 2011 werd in Nederland gemiddeld € 10.000,- opgehaald, met uitschieters naar € 100.000,-. De gemiddelde investering per persoon lag rond de € 300,-.

Bepaal aan de hand van deze gemiddelden uw doelbedrag, of bereken uw doelbedrag aan de hand van uw crowd en/of aan de hand van wat u nodig heeft.

Bouwsteen 8: Kosten
Waar is het geld voor bestemd?
Crowdfunding in haar meest pure vorm is een zeer transparant proces waarbij de ondernemer openlijk zijn plannen deelt. Geef daarom aan wat er van het geld wordt betaald. De crowd wil immers graag weten wat er precies met zijn inleg gebeurt.

Bron: Auteur: De Zaak - Bret Hartman