Flex-BV en terugbetalen minimumkapitaal

"In 2009 heb ik in verband met een vertrekregeling bij mijn toenmalige werkgever een stamrecht-BV opgericht waarin de ontslagvergoeding is gestort. Ik vraag mij af of ik het gestorte aandelenkapitaal van € 18.000 kan terughalen naar privé omdat sinds 1 oktober het flexibele BV-recht geldt." BusinessCompleet geeft antwoord.

Antwoord van Alfa Accountants en Adviseurs:
Per 1 oktober is inderdaad het zogenoemde flexibele BV-recht ingevoerd. Die wetswijziging is bedoeld om de voor BV’s geldende regels te versoepelen en beter af te stemmen op de praktijk. In dat kader is ook de minimumkapitaaleis vervallen. Het is daardoor niet meer nodig om bij de oprichting van een BV een kapitaal van ten minste € 18.000 in de BV te storten.

Het flexibele BV-recht geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande BV’s. Daardoor geldt ook voor BV’s die al vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht niet langer de wettelijke eis dat er een gestort kapitaal van ten minste € 18.000 moet zijn. Dat biedt dus de mogelijkheid om bij bestaande BV’s het kapitaal terug te betalen aan de aandeelhouders. Als bijkomend voordeel is per 1 oktober ook de procedure voor het terugbetalen van aandelenkapitaal vereenvoudigd.

Er zitten echter ook belangrijke voorwaarden aan de terugbetaling. Om de terugbetaling belastingvrij te laten plaatsvinden is een besluit van de aandeelhoudersvergadering vereist en moet bovendien een statutenwijziging plaatsvinden. Als die voorwaarden niet stipt worden nageleefd is het bedrag van de terugbetaling belast in box 2.

Naast die fiscale voorwaarde geldt een belangrijke civiele voorwaarde: de uitkeringstoets. Die toets houdt kortgezegd in dat het bestuur van de BV moet beoordelen of de BV ná de terugbetaling van kapitaal nog haar (direct) opeisbare schulden kan voldoen. Als achteraf blijkt dat de terugbetaling niet had mogen plaatsvinden, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het ontstane tekort.

Bron: de Ondernemer

 

Tags: Flex-BV, lening, betalen, terugbetalen, wet