Uw rekening wordt op vrijdag betaald!

Deze gegevens komen naar voren uit onderzoek van OnGuard, samengevoegd in de Credit Management Trendmeter. Dit onderzoek behelst 113 onafhankelijke credit managers in Nederland. Het steeds sneller betalen van rekeningen zogt voor een positief effect op het werkkapitaal van organisaties. Opvallen detail: de meeste rekeningen worden op vrijdag betaald.

Lees verder