Weggeefwoensdag bij OAMKB: Gratis Whitepaper Toeslagen 2013

Wat is nieuw in 2013?
De volgende wijzigingen gelden voor alle toeslagen.

Regels toeslagpartner gewijzigd
De regels voor het hebben van een toeslagpartner veranderen. Ze worden grotendeels gelijk aan de regels voor fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en).

Een paar voorbeelden:
•    U woont ongehuwd samen met uw partner en 1 van u heeft een minderjarig kind. Uw partner is dan uw toeslagpartner.
•    U hebt een verzoek bij de rechtbank ingediend voor scheiding van tafel en bed en u woont niet meer op hetzelfde adres. Dan bent u niet meer elkaars toeslagpartner.

Wilt u weten wie uw toeslagpartner is? Gebruik dan het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner?: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/toeslagen/wie_is_mijn_toeslagpartner

Ook rente bij terugbetalen definitieve berekening
De belastingdienst betaalt u rente als zij toeslagen nabetalen op grond van een definitieve berekening. Met ingang van 2013 moet u rente aan de belastingdienst betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door. Dan krijgt u de juiste toeslag.

Dwangsom opleggen aan de belastingdienst
Met ingang van 2013 geldt de Wet dwangsom als de belastingdienst niet op tijd een beslissing neemt ook voor de toeslagen. Hebt u vóór 1 januari 2015 geen definitieve berekening over 2013 gekregen? Dan kunt u een dwangsom eisen van Belastingdienst/Toeslagen.


Geef wijzigingen door
De belastingdienst gaat strenger controleren of de gegevens die u aan hen doorgeeft, juist zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen zij u (in extreme gevallen, zoals inkomen doorgegeven van 10.000 euro terwijl dit 70.000 euro moet zijn) een boete opleggen. Verandert er iets in uw inkomen of situatie?
Geef de wijzigingen dan binnen 4 weken aan de belastingdienst door via Mijn toeslagen:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen

Wil je meer weten over de wijzigingen in de toeslagen voor 2013?  Neem dan contact op voor een afspraak met één van onze adviseurs. Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek met jouw OAMKB'er in de buurt of mail naar info@oamkb.nl           www.onlineaccountantsmkb.nl

Bekijk het gehele document hier

Tags: Weggeefwoensdag, toeslagen, dwangsom, belastingdienst, 2013, whitepaper, gratis toeslagen, boete